top of page
2024 화랑미술제 in 수원.jpg

2024 화랑미술제 in 수원
권혜성, 남진우, 서재웅, 이세준, 정현두
A18

  • 장     소        수원컨벤션센터 전시홀 (1층), 컨벤션홀 (3층)

  • 전시기간       2024. 6. 27 (목) - 6. 30 (일) (4일간)

  • 작품설치       2024. 6. 26 (수) 12:00 - 20:00

                         2024. 6. 27 (목) 08:00 - 10:00

  • VIP프리뷰     2024. 6. 27 (목) 11:00 - 19:00 (VIP 카드 소지자에 한함)

  • 관람시간       2024. 6. 28 (금) - 29 (토) 11:00 - 19:00 (입장마감 18:30)

                         2024. 6. 30 (일) 11:00 - 18:00 (입장마감 17:30)

  • 작품철수       2024. 6. 30 (일) 18:00 - 20:00

 

2024 화랑미술제 in 수원(1).jpg
2024 화랑미술제 in 수원(2).jpg
2024 화랑미술제 in 수원(4).jpg
2024 화랑미술제 in 수원(3).jpg
2024 화랑미술제 in 수원(5).jpg
2024 화랑미술제 in 수원(6).jpg
bottom of page